Länge sedan

Oj vad länge sedan det var jag var här.

Förlåt alla vänner som vill veta vad jag gör.

Nu känner jag att jag orkar ta tag i detta igen.

RSS 2.0