Luciadags

Trodet eller ej!

Lucia är just nu väldigt påtagligt för mig. 11 kandidater har valts ut för att kandidera till uppdraget att vara Linköpings Lucia 2007. Ett gäng med glad och trevliga tjejer som kommer att lysa upp tillvaron för många i december månad. Alla intäkter går oavkortat till Barndiabetsfonden som gör en stor insats för att hjälpa forskningen att få det bättre för dem som är drabbade. Kulturskolan och Linköpings Lucia började samarbetet 1997 och har hittills samlat ihop hela 1,2 miljoner kronor.
Symboliskt är Lucia viktig i sammanhanget då hon är de blindas skyddshelgon. Det är nästan uteslutande människor med diabetes typ I som blir blinda idag.

Stöd forksningen genom att bidra med pengar till Barndiabetesfonden.

RSS 2.0