Framtidens militärmusik?

Rör inte våra svenska militärorkestrar.

Den svenska försvarsmusiken är viktig för hela Sverige!!!


I dagens besparingstider inom försvaret är musiken åter i gungning. Förslag att avveckla Marinens Musikkår i Karlskrona och att bryta samarbetet med Göteborgsmusiken (Flygvapnets Musikkår) finns och så sent som 2006 var även Arméns Musikkår hotad. 


Försvarsmusik har under alla tider varit ett populärt inslag i det kulturella musiklivet. Både som paradorkester och på konsertestraden. I den allmänna samhällsutvecklingen kanske det kan anses som förlegat bland vissa, och de är i så fall inte att klandra. Däremot anser jag att den gruppen är klart underrepresenterad i vårt land. Hur kommer det sig annars att det alltid är välbesökt i vårt konserthus när det kommer en militärorkester?

Varje musik- eller kulturskola med självaktning har en blåsorkester. Vid det senaste nationaldagsfirandet visades på SVT hur man firar runt om i landet och det var snarare regel än undantag att en blåsorkester medverkade, med vuxna eller ungdomar, för att höja feststämningen.


När förra seklet var ungt fanns många militärmusikkårer i Sverige. Idag finns endast en handfull blåsensembler som är helprofessionella och endast en inom försvarsmakten: Marinens Musikkår i Karlskrona. Där till finns ytterligare några som köps in vid speciella behov samt Göteborgsmusiken som gör ca en tredjedel av sin tjänstgöring som Flygvapnets Musikkår.

Därtill finns idag tre värnpliktiga musikkårer: Livgardets Dragonmusikkår. Armens Trumkår och Arméns Musikkår som är blandad med professionella musiker och värnpliktiga. Inom amatörmusiken finns också ett trettiotal hemvärnsmusikkårer som utför viss tjänstemusik.


För att försvaret i framtiden skall få tillgång till musik krävs att man utbildar blåsare och slagverkare inom musik- och kulturskolor. För att utbilda dessa behövs förebilder. Om man nu som föreslagits lägger ner Marinens Musikkår i Karlskrona och bryter samarbetet med Göteborgsmusiken försvinner två mycket goda förebilder för våra intresserade ungdomar. I förlängningen då förebilder inte finns tappar de tron på vad de gör för det finns ingen högsta nivå att se fram emot. Egentligen finns alldeles för få professionella blåsorkestrar i Sverige. Huvudstaden samt västra och sydöstra delen av landet har dessa institutioner. Tack vare entusiastiska pedagoger och orkesterledare varav ett flertal tidigare gjort värnplikten på Försvarsmusikcentrum och/eller haft förebilder som duktiga Regionmusikkårer och Militärmusikkårer ser idag till att det även fungerar på andra ställen. Men hur länge då?


Värnplikten av idag, nu 100 år efter införandet, är förlegad. Framför allt då det inte finns utbildningsplatser i tillräcklig mängd och att risken eller chansen att få göra värnplikten blir som ett lotteri. Det gör att det är svårt att fylla värnpliktsorkestrarna med musiker.


Avskaffa därför dagens värnpliktssystem och inför en utbildning inom hela Försvarsmakten. Det finns många områden där t ex en tvåårig utbildning av folkhögskoletyp med utbildningsdokumentation skulle kunna genomföras. Givetvis inom musik eftersom denna artikel handlar om det men även inom många tekniska delar och inte minst språk som behövs inom de många internationella insatserna för försvaret. Allt självfallet med en gedigen grundutbildning. Utbildningen kommer sedan till nytta för att söka vidare till högre utbildning inom respektive område samt som utbildare eller instruktör i Hemvärnet och Försvarsutbildarna. Utbildningsansvar med kursplaner bör läggas på respektive centra eller befintliga skolor inom försvaret. Utbildningen kan sedan kompletteras inom officersprogrammet och då gärna i samarbete med utbildningsinstitution utanför försvaret, till exempel musikhögskola eller motsvarande.


Det är viktigt för våra ungdomar på våra musik- och kulturskolor att försvarsmusiken får finnas kvar. Många har siktet inställt på att någon gång vara med i någon av våra militära orkestrar. Blir det dessutom en annan ordning inom utbildningen är jag övertygad om att fler kommer att ta chansen att utbilda sig till musiker.


Pompa och ståt behövs. Satsa därför på att musikkårer både civila och hemvärnskårer får ett bra utrymme i vårt kulturliv så finns det chans att fler söker möjligheten att utbilda sig i någon av Försvarsmusikcentrums enheter. Var rädd om de kårer som finns idag och entusiasmera att fler bildas.


Läs mer på www.bevaramarinensmusikkar.se


RSS 2.0